Global Lingo je ustanovio da 74% potrošača paze na gramatiku sadržaja sajta.

59% njih su se izjasnili da ne bi kupili od kompanije koja ima očigledne gramatičke greške na sajtu.