Skip to main content

A/B test
0 followers
0 questions
2 posts

Do you have questions about A/B test?

Log in to ask questions about A/B test publicly or anonymously.

Unbounce je povećao broj prijava na sedmični demo webinar sa jednom super jednostavnom promenom.

Smanjili su broj opcija sa 4 na 3 i videli skoro 17% više prijava.
Joanna Wiebe je napravila jednostavan A / B test za svoj CTA tekst i videla je povećanje od 24%. Evo A / B testa: #A Verzija njenog CTA teksta bila je iz trećeg lica: Try Scheduling Free #B verzija CT... (More)