Lead magneti si jako važni i tako teški za kreiranje. Ne i za Pat Flynn koji je kreirao neverovatan lead magnet super brzo. Za ovaj metod mu je trebalo oko sat vremena. Evo šta je uradio: 1. Prikupio je seriju... (More)