Skip to main content

Growth hacks
0 followers
0 questions
5 posts

Do you have questions about Growth hacks?

Log in to ask questions about Growth hacks publicly or anonymously.

+230% CTR lagani hack! Ponuda za izdavanje stana je bila jedna od 10,000+ drugih ponuda. Izdavač nekretnine je promenio jednu stvar (za koju mu je trebalo 1 minut) i rezultat je bio povećanje CTR za preko 230%. Šta je uradio?... (More)
MTV Roadies je napravio jednu promenu i zabeležio je 1290% veću interakciju u svojim Facebook objavama. Evo šta su uradili. Umesto da na svoje Fejsbuk objave dodaju samo jednu fotografiju, ubacili su više fotografija. Zašto je to funkcionisalo? Kada objavite... (More)
Lead magneti si jako važni i tako teški za kreiranje. Ne i za Pat Flynn koji je kreirao neverovatan lead magnet super brzo. Za ovaj metod mu je trebalo oko sat vremena. Evo šta je uradio: 1. Prikupio je seriju... (More)
Unbounce je povećao broj prijava na sedmični demo webinar sa jednom super jednostavnom promenom.

Smanjili su broj opcija sa 4 na 3 i videli skoro 17% više prijava.