Skip to main content

Growth
0 followers
0 questions
4 posts

Do you have questions about Growth?

Log in to ask questions about Growth publicly or anonymously.

+230% CTR lagani hack! Ponuda za izdavanje stana je bila jedna od 10,000+ drugih ponuda. Izdavač nekretnine je promenio jednu stvar (za koju mu je trebalo 1 minut) i rezultat je bio povećanje CTR za preko 230%. Šta je uradio?... (More)
Unbounce je povećao broj prijava na sedmični demo webinar sa jednom super jednostavnom promenom.

Smanjili su broj opcija sa 4 na 3 i videli skoro 17% više prijava.
Joanna Wiebe je napravila jednostavan A / B test za svoj CTA tekst i videla je povećanje od 24%. Evo A / B testa: #A Verzija njenog CTA teksta bila je iz trećeg lica: Try Scheduling Free #B verzija CT... (More)
DigitalOcean je hosting provajder i njihov izazov je bio da je opt-in procenat popup ponude za besplatnu probnu verziju je bio samo 0.21%. Onda su primenili novi pristup i udesetostručili ovu ponudu. Jedinu stvar koju su promenili je ugao iz... (More)