Unbounce je povećao broj prijava na sedmični demo webinar sa jednom super jednostavnom promenom.

Smanjili su broj opcija sa 4 na 3 i videli skoro 17% više prijava.