Skip to main content

Landing Pages
0 followers
0 questions
2 posts

Do you have questions about Landing Pages?

Log in to ask questions about Landing Pages publicly or anonymously.

Global Lingo je ustanovio da 74% potrošača paze na gramatiku sadržaja sajta.

59% njih su se izjasnili da ne bi kupili od kompanije koja ima očigledne gramatičke greške na sajtu.
Unbounce je povećao broj prijava na sedmični demo webinar sa jednom super jednostavnom promenom.

Smanjili su broj opcija sa 4 na 3 i videli skoro 17% više prijava.